POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES ISIDRE ROCA

Responsable del tractament
Isidre Roca
C/ Tramuntana, 16 B
Santa Eugènia de Berga - 08507


Finalitat del tractament
Les seves dades personal seran exclusivament utilitzades per la prestació del servei, sent destruïdes una vegada acomplerta la prestació del servei i que hagin prescrit les possibles responsabilitats legals que emanin del mateix. En cas de contactar amb nosaltres per via telefònica o correu electrònic, les seves dades personals seran exclusivament tractades per prestar la seva petició d’informació.


Legitimització
Les seves dades personals son tractades en base a la prestació del servei encomanat per vostè a Isidre Roca. En el supòsit de que ens demani informació sobre els nostres serveis o productes, sense arribar a contractar-los, les seves dades seran tractades per l’interès legítim de la nostra companyia.


Destinataris
Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ, llevat que existeixi una obligació legal que empari aquesta cessió de dades.


Categoria de dades tractades
El tipus de dades personals que tractarem son:
- Dades identificatives (nom, direcció, telèfon, email).
- Dades bancaries (compte bancari).


Drets
Els titulars de les dades poden:
- Accedir a les dades personals.
- Rectificar les dades personals.
- Suprimir les dades personals.
- Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant  l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.